gallery/fastigheten_2
gallery/rope

Senaste nytt

 

Brandsäkerhet

 

Alla som bor eller arbetar i fastigheten Sjömannen 7 & 8 ska känna till hur de ska förebygga brand samt vad de ska göra om brand utbryter i egna lägenheten, lokalen eller i byggnaden i övrigt.

 

Brandcellsindelningen ska hållas intakt. Brandskyddsanordningarna ska kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick. Föreningen svarar för att lägenheterna förses med brandvarnare och de boende för att dessa regelbundet rengörs och det finns fungerande batterier i dem.

 

I det fall du upptäcker fel och brister i brandskyddet ska du kontakta brandskyddsansvarig (se nedan). Det kan t ex gälla felaktiga branddörrar, blockerade utrymningsvägar, belysning vid utrymningsskyltar som inte fungerar eller om någonting förvaras olämpligt ur brandsynpunk m.m.

 

Brandceller

Varje lägenhet är en egen brandcell. Vid en brand ska man alltså tänka på att inte öppna dörren om det inte behövs. Måste man lämna lägenheten så ska man se till att stänga dörren efter sig.

 

Brandskyddsansvarig

Styrelsen har utsett Mikael Prinzell som brandskyddsansvarig.

 

Brandskydd i fastigheten

I källargången samt i soprummen finns det brandvarnare som reagerar på värme. Om larmet aktiveras, startar ett akustiskt larm.

 

Observera att larmet inte går till räddningstjänsten. För att återställa/stänga av larmet måste man slå in en kod på den manöverpanel som finns placerad utanför tvättstugan. Endast styrelsen har tillgång till denna återställningskod.

Tänk på att du alltid ska betrakta varje larm som ett skarpt larm. Om larmet går, ska du snarast möjligt ta dig ut ur fastigheten.

 

I respektive hisschakt sitter det rökdetektorer. Om en detektor utlöses kommer rökluckorna på taket att öppnas.

 

Förvaring av brandfarliga varor

För hushåll gäller att man endast får förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk inte inräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än fem liter acetylen krävs tillstånd från byggnadsnämnden i kommunen.

 

Lämpligaste stället att förvara exempelvis gasflaskor är ute på balkongen (ej inglasad). För att skydda behållarna från väder och vind är det bra om de i så fall förvaras i ett skåp.

 

Nedan anges Räddningsverkets regler och rekommendationer:

 

Varje lägenhet

Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek.
Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

 

Balkong
Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter).
Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek.
Förvara gärna behållarna i ett skåp så att de skyddas från väder och vind.

 

Garage
Fordon med tank och reservdunk.
Ingen brandfarlig gas eller vätska.

 

Källarförråd
Ingen förvaring får ske.

 

Handeldsläckare

I garaget, källargången samt i tvättstugan finns det det utplacerat handeldsläckare (skum).

 

Nödbelysning

I källaren och garaget finns det nödutrymningsskyltar som visar närmaste vägen ut ut fastheten vid t ex en brand. Skyltarna har en batteribackup, vilket innebär att de lyser även vid ett strömavbrott.

 

Utrymningsvägar

Varje lägenhet ska ha två utrymningsvägar. Den normala är via ytterdörren och vidare ned i trapphuset. Den andra utrymningsvägen är via fönster och/eller balkong. Räddningstjänstens stegbilar når utan problem upp till samtliga våningsplan.

 

Garaget har två utrymningsvägar. Den ena leder in i källargången och vidare upp till entréplanet. Den andra leder via en spiraltrappa ut på innergården där man kan ta sig vidare ut på gatan.

 

Rökgasevakuering

Vid en brand i fastigheten så måste räddningstjänsten leda ut röken. Detta sker normalt genom trapphuset som då fungerar som rökgasevakuering. Utöver detta finns det en rökgaslucka på taket som leder ut röken ur hisschakten vid en eventuell brand.

 

Rökgasluckorna öppnas automatiskt om det uppstår rökutveckling i trapphusen, men de kan även öppnas manuellt vid hissen på entréplan (Riddargatan).

 

Trapphus

Våra trapphus fungerar som en primär utrymningsväg. Det är därför det inte får förvaras någonting i trapphusen såsom barnvagnar, cyklar m.m.

 

Vid en brand

Om det uppstår en brand i din lägenhet ska du givetvis försöka släcka den om du har möjlighet till det. Om du inte tror att du klarar av att släcka elden själv så ska du ringa SOS Alarm på 112.

 

När du lämnar lägenheten se till att ytterdörren stängs ordentligt. På så vis kan man begränsa brandhärden så att den inte sprids vidare i fastigheten.

 

Om du hinner, ska du försöka varna de andra boende i huset.

Om du stannar kvar i lägenheten bör du ta ned gardiner och andra lättantändliga föremål från fönstren. Fyll badkaret med vatten så att du har möjlighet att släcka en mindre brand.

 

Vid en brand i närliggande fastighet

Om det skulle uppstå en brand i en närliggande fastighet, finns det alltid en risk att branden kan sprida sig till vår fastighet. Detta gäller även om fastigheten tvärs över gatan skulle brinna. Har du möjlighet så bör du fylla upp badkaret med vatten så att du har möjlighet att släcka en mindre brand, ta bort gardiner och andra lättantändliga föremål från fönstren.