gallery/fastigheten_2
gallery/rope

Senaste nytt

 

Brandvarnare

 

Varje lägenhet ska ha minst en brandvarnare.

Varje år ska du som boende göra en funktionskontroll på brandvarnaren. Kontrollera att batteriet fungerar samt att den är väl rengjord från damm och smuts.

 

Det finns ett stort antal olika brandvarnare på marknaden, och alla har sina för- och nackdelar. För att hitta den brandvarnare som passar dig bäst, får du nedan exempel på två typer av brandvarnare samt lite allmänna råd.

En joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften och reagerar på både synlig och osynlig rök. Den anses därför vara bästa när det gäller snabbt uppflammande bränder.

 

En optisk brandvarnare innehåller en fotocell som larmar när röken bryter ljusstrålen. Detta system anses vara effektivast när det gäller pyrande bränder.

 

Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter.

 

Brandvarnarna bör placeras i anslutning till sovrummet. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum.

 

Brandvarnarna ska uppfylla standarden SS-EN 14604. Märkningen står på förpackningen.

 

Brandvarnarna ska placeras enligt leverantörens anvisningar, generellt gäller dock följande:

  • Brandvarnarna placeras i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet.
  • Brandvarnarna ska sitta i taket, inte på väggen.
  • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
  • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
  • Placera inte brandvarnare nära köksspisen eller i badrum, där den kan orsaka irriterande falsklarm.

Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem!

 

När det gäller skötsel och kontroll ska du tänka på följande:

  • Rengör brandvarnarna från utsidan med dammsugare en gång om året.
  • Man rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier (då slipper du byta varje år. Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång om året).
  • Kontrollera att brandvarnarna fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid.
  • Byt ut brandvarnarna efter 8 - 10 år. De har begränsad livslängd.

Testa batteriet i din brandvarnare genom att trycka in knappen som finns på alla brandvarnare. Håll in den ett par sekunder. Om den inte börjar tjuta ska du testa med ett nytt batteri. För att se om själva brandvarnaren fungerar kan du hålla ett nysläckt levande ljus under den. Fungerar varnaren, så larmar den!