gallery/fastigheten_2
gallery/rope

Senaste nytt

 

Förvaltning

 

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltningen (betalningar, avgifter m.m.) sköts av Trönnberg & CO Förvaltnings AB.

 

Växel: 08-50 58 55 00 
Fax: 08-20 15 15 
Hemsida www.tronnberg.se

 

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning sker i föreningens egen regi. 

 

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötseln sker i egen regi. Arbetsuppgifterna är istället utlagda på olika entreprenörer, se även "Felanmälan".

 

Syftet med detta är att hålla kostnaderna nere till förmån för alla.