gallery/fastigheten_2
gallery/rope

Senaste nytt

 

Genomförda renoveringar m.m.

 

År 2000 - Tak/fasad
Fasad, tak och fönster (yttre bågen) renoverades

 

År 2003 - Stambyte/el
Stambyte genomfördes i hela fastigheten. I samband med stambytet byttes elstigarna till samtliga lägenheter samt nya säkringsskåp installerades i respektive lägenhet.

 

År 2005 - Radomätning
Mätning genomfördes i två lägenheter under tre månader. Värdena var mindre än 20 Bq/kbm. Gränsvärdet för högsta radonhalt i befintliga bostäder är 200 Bq/kbm. (avser årsmedelvärde)

 

År 2008 - Energideklaration
Energideklaration genomförd 2008-11-21.

 

År 2010 - Säkerhetsdörrar
Samtliga lägenheter försågs med nya säkerhetsdörrar, skyddsklass 4.

 

År 2010 - Undervärmecentral
Ny undervärmecentral samt avgasare (Noxygen) installerades. Systemet är kopplat mot Internet, vilket möjliggör att vi enkelt kan läsa av värden, justera kurvor, få larm vid avvikelser etc.

 

År 2010 - Portelefonisystem
Ett helt nytt port- och inpasseringssystem installerades. Via detta system går det även att boka tvättstugetid via Internet, genomföra en felanmälan (eller boka tvättid) via de digitala informationstavlorna i entréerna m.m.

 

År 2010 - 2011 - Ombyggnation av kontorsplanet
Kontorsplanet på plan 1, byggdes om till bostadsrätter.

 

År 2011 - Bullerdämpande åtgärder
Samtliga fönster som löper längs Sibyllegatan respektive Riddargatan försågs med bullerdämpande glas.

 

År 2011 - Fiberoptiskt fastighetsnät
Fiberoptiskt fastighetsnät till samtliga lägenheter installerades.

 

År 2011 - Tvättmaskiner
Nya tvättmaskiner installerades som kopplades mot tvättstugebokningssystemet. Detta innebär att maskinerna känner av om det finns tillräcklig med tid kvar för nästa tvätt, innan tvättiden går ut.

 

År 2011 - Entréportar
Entréportarna renoverades på Sibyllegatan 7.

 

År 2011 - 2013 Vindsombyggnation
- Vindarna konverterades till bostadsrätter
- Hela ventilationssystemet i fastigheten sågs över och nya fläktar installerades.
- Nya hissmotorer samt ny hissinredning installerades i bägge trappuppgångarna. 
- Nytt tak monterades på Riddargatan 20.
- Nya lägenhetsförråd installerades i källare och del av garage.

 

År 2012 - Trapphus
Trapphusen renoverades varvid väggar och tak målades om samt utanpåliggande ledningar spårades in. Akustisk belysningsstyrning installerades samt ljusarmaturen byttes ut mot stilenlig armatur i funkisstil. Golven polerades och kantstötta trappsteg lagades.

 

År 2013 - Radiatorventilbyten
Samtliga radiatorventiler byttes ut i lägenheterna och nya termostater monterades, därefter trimmades värmesystemet in.

 

År 2013 - Upprustning av innergård
Under året inköptes bänkar, bord, cykelställ samt blommor till innergården.

 

År 2018 - Renovering av fönster mot innergård
Fönstren mot innegården har renoverats, varvis rötskadeade karmbottnar, fönsterkarmar m.m. har bytts ut.