gallery/fastigheten_2
gallery/rope

Senaste nytt

 

Informationstavla

Via informationstavlan har Du möjlighet att boka eller avboka en tvättid, felanmäla fel och brister i fastigheten eller i din lägenhet. Observera dock att föreningen endast är ansvarig för fel och brister som åligger föreningen att åtgärda. Mer om detta framgår av våra stadgar.


Via informationstavlan så kan föreningen även lämna allmän information eller information riktad direkt till lägenhetsinnehavaren.


För att navigera mellan menyerna ska du använda piltangenterna samt knapparna ”OK” samt ”BACK” under skärmen. Du ska således inte trycka på skärmen.

gallery/digita1_1

Boka/avboka tvättid

När du ska boka en tvättid på informationstavlan, börjar du med att logga in. Detta gör du genom att svepa din tagg ovanför den blå symbolen. Använd piltangenterna och flytta den blå blinkande rutan över den tid som du vill boka, tryck därefter ”OK”.

Använd piltangenterna för att välja en ledig tid, tryck därefter OK
När du ska avboka en tvättid på informationstavlan, börjar du med att logga in. Detta gör du genom att hålla din tagg ovanför den blå symbolen. Använd piltangenterna och ställ markören över ”Avboka”, tryck därefter ”OK”. Du kommer nu att få en bekräftelse på att tvättiden är avbokad.
För att logga ut så trycker du knappen ”BAKÅT” en eller flera gånger.

Felanmälan

 

När du ska göra en felanmälan på informationstavlan, börjar du med att logga in. Detta gör du genom att svepa din tagg ovanför den blå symbolen. Använd piltangenterna och ställ markören över ”Felanmälan”, tryck därefter ”OK”.
Börja med att välja var det inträffade har hänt, sedan talar du om vad det är för fel i ett eller två steg.
I det sista steget, när trycker OK kommer en e-postmeddelande att skickas till föreningen som ser till att felet åtgärdas.


Du ska bara felanmäla fel eller brister som föreningen ansvarar för (se stadgarna § 12). I det fall du anmäler ett fel som ligger inom lägenhetsinnehavarens försorg kommer föreningen fakturera kostnaderna till den boende.
 

Personlig information

 

När du har fått personlig information så kommer ett litet ”brev” synas till vänster om ditt namn på informationstavlan. För att läsa och kvittera meddelandet börjar du med att logga in. Detta gör du genom att svepa din tagg ovanför den blåa symbolen. Använd piltangenterna och ställ markören över ”Tjänster”, tryck därefter ”OK”