gallery/fastigheten_2
gallery/rope

Senaste nytt

 

Lägenhetsregistret

 

Varje lägenhet är uppmärkt med ett lägenhetsnummer i enlighet med Lantmäteriets föreskrifter. Lägenhetsnumret finns angivet på brevinkastet.

 

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Uppgift om namn på boende i lägenheterna finns inte i lägenhetsregistret.

 

I och med att vår fastighet är belägen på två gatuadresser, använder vi internt bokstaven R (Riddargatan 20) respektive S (Sibyllegatan 7) framför lägenhetsnumret, t ex S1401

 

Observera att lägenhetsnumret inte är detsamma som ert kontraktsnummer som är angivet i era köpehandlingar.