gallery/fastigheten_2
gallery/rope

Senaste nytt

 

Renovera själv

Ska du genomförs en större renovering av din lägenhet ska du alltid kontakta styrelsen, utöver det så är det ett par saker du måste tänka på.

 

BigBag-säckar

Innan du ställer säckar med rivningsmaterial på gatan måste du söka tillstånd hos polisen.

 

Byggavfall

Inget byggavfall får lagras/förvaras i trapphuset eller innergården under pågående renovering utan styrelsen skriftliga medgivande.

 

Bygglov

Det är upp till lägenhetsinnehavaren att undersöka vilka myndighetskrav som kan ställas vid en eventuell ombyggnation av lägenheten.

 

Bärande väggar

Innan du river en vägg, måste du kontrollera om den är bärande eller ej. För att få riva en vägg måste du ha styrelsen skriftliga tillstånd. När du ansöker om tillstånd för att riva en bärande vägg måste du bifoga ritningar som visar hur man har löst bärigheten på annat sätt.

 

Kök

Vårt ventilationssystem är anpassat för kökens nuvarande placering och du får inte flytta köket utan styrelsen skriftliga godkännande.

 

Köks- och badrumsfläkt

Fläktar får inte kopplas in direkt mot ventilationsuttagen i t ex kök och badrum då detta påverkar fastighetens ventilationssystem.

 

Ritningar

Om du ändrar planritningen eller ändrar placering av av rör, golvbrunn, avloppsledningar etc. så måste du informera styrelsen innan arbetena påbörjas.

Föreningen kommer även att ta ut en avgift för uppdatering av föreningens ritningar.

 

Radiatorer/värmeslingor

Du får inte flytta eller ta bort några radiatorer även om du själv lägger in värmeslingor i golvet.

Ska du lägga in värmeslingor i golvet måste dessa vara elburna. Du får således inte koppla in värmeslingorna på radiator- eller varmvattensystemet.

 

Störande arbeten

Störande arbeten (t ex bilning, borrning i betong, slipning av golv m.m.) får endast förekomma under vardagar mellan kl. 09-17, "Mindre" störande arbeten får förekomma under vanliga" lördagar och söndagar mellan kl. 12-17. Övriga tider och på helgdagar är inga störande arbeten tillåtna. Du måste i god tid innan (1-2 veckor) informera de boende som kan påverkas av dessa arbeten. Glöm inte att även lokalhyresgästerna kan påverkas av dina arbeten.

 

Avisering av omfattande renovering görs i entrén och i hissen i berörd trappuppgång med information om hur länge arbetet kommer att pågå samt vilken lägenhet som renoveras

 

Vatten och avlopp

Ska du dra om vatten & avlopp är och behöver stänga av vattenstammen i fastigheten måste du dels kontakta styrelsen men även informera de som berörs av avstängningen i god tid innan detta sker.