gallery/fastigheten_2
gallery/rope

Senaste nytt

 

Sophantering

 

Sopnedkast

Endast hushållssopor får slängas i sopnedkastet. Soporna får ej vara större än att de med lätthet går att få in i sopnedkastet, detta för att undvika stopp. Tidningar går som grovsopor.

 

Grovsopor

Respektive lägenhetsinnehavare ansvarar själv för borttransportering av grovsopor.

Renhållningsbranschen har fått hårdare krav från Arbetsmiljöverket, vilket innebär att de inte längre ska hämta på de ställen där avfall ligger löst. Materialen måste ligga i kärl och dragvägen ska vara plan. I vårt fall har vi även trappsteg som ej är godtagbart vid kärlhämtning.

 

Information om återvinningsstationer finns på www.ftiab.se